INSTALACJE DO REDUKCJI
LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (LZO)

kilka słów na temat LZO ....

Lotne związki organiczne, LZO (VOCs, ang. Volatile Organic Compounds) to grupa związków organicznych, które są niebezpieczna dla zdrowia i szkodzą środowisku, do którego trafiają jako uboczne produkty procesów przemysłowych. Do lotnych związków organicznych należą w głównej mierze węglowodory aromatyczne i alifatyczne, alkohole, estry, terpeny, aldehydy i ketony. Przykładowe lotne związki organiczne i ich najczęstsze źródła:

• aceton – farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiały wykończeniowe i uszczelnienia
• węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – farby, kleje, procesy spalania, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna, dywany, linoleum
• węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe
• związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki
• octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnienia
• dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany
• 4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany
• terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze, papierosy

W wielu krajach świata, także w Polsce istnieją normy ograniczające ich emisję do środowiska, poprzez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do użytku. Ponadto wiele procesów produkcyjnych, w których używa się LZO obostrzonych jest standardami emisyjnymi.

nasza oferta:

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferujemy w systemie ``pod klucz`` instalacje technologiczne do redukcji lotnych związków organicznych LZO. Znajdują one szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

• przemysł motoryzacyjny
• przemysł kolejowy – produkcja oraz remonty taboru
• przemysł oponiarski i gumowy
• przemysł chemiczny i petrochemiczny
• przemysł farmaceutyczny
• przemysł petrochemiczny
• przemysł tworzyw sztucznych
• zakłady utylizacji i gospodarki odpadami
• wszelkiego rodzaju malarnie przemysłowe

W zależności od cyklu produkcyjnego i parametrów emisji LZO oferujemy następujące instalacje:

utleniacze katalityczne:

LZO 1.1

układy hybrydowe:

LZO 2.1

zapewniamy:

• wsparcie działu projektowego na etapie wyboru optymalnego rozwiązania
• kompleksową dostawę instalacji na teren inwestycji wraz z montażem
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji do redukcji LZO
• modernizację istniejących instalacji do redukcji LZO