AUDYT

Prowadzimy audyty rozwiązań z branży elektrycznej i energetycznej, zarówno już istniejących jak i będących dopiero w fazie projektowania. Doświadczenie i nieustannie pogłębiana wiedza naszych pracowników pozwalają nam trafnie diagnozować problemy i proponować najlepsze rozwiązania, gwarantujące optymalizację kosztów zużycia energii.