0 0

Obecnie w koszyku nie ma żadnych produktów.

KOSZYK
Start > Sklep internetowy > Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

GWARANCJA

„P.W. TOTAL” nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

Udzielenie gwarancji przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec „P.W. TOTAL” roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Niezgodność towaru z umową to tryb odpowiedzialności sprzedawcy regulowany przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przysługujący Klientom będącym osobą fizyczną, dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w „P.W. TOTAL”. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

RĘKOJMIA ZA WADY

Rękojmia za wady to tryb odpowiedzialności sprzedawcy uregulowany w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. Z tego trybu mogą skorzystać Klienci, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Zgłaszanie reklamacji

Reklamowany towar, zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej oraz dokument zakupu proszę przesłać na adres naszej hurtowni:

„P.W. TOTAL”
ul. Braci Mieroszewskich 128
41-219 Sosnowiec

Przed wysyłką prosimy o właściwe spakowanie towaru odpowiednie do rodzaju i gabarytów towaru.

WAŻNE: Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom dokonującym zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy wysłać na adres naszej hurtowni:

„P.W. TOTAL”
ul. Braci Mieroszewskich 128
41-219 Sosnowiec

Koszt przesłania zwracanego towaru do „P.W. TOTAL” ponosi Klient.

WAŻNE: „P.W. TOTAL” nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do „P.W. TOTAL” za pobraniem. Przed wysyłką prosimy o spakowanie towaru odpowiednie do właściwości, rodzaju i gabarytów towaru.

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy w skutek z odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 7. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub w skutek obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w wykonaniu uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny zostanie dokonany na konto podane przez Państwa w ww. formularzu reklamacji/zwrotu lub – w przypadku nie podania nr konta w formularzu – na nr konta przekazany „P.W. TOTAL” w inny sposób. W przypadku nie podania przez Państwa nr konta, zwrot pieniędzy zostanie dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany przez Państwa.

Kontakt

 • Godziny otwarcia hurtowni
  poniedziałek-piątek, 8.00-16.00
 • Biuro
  tel. 32 363 70 70 do 72,
  tel. fax 32 298 89 18
  biuro@total-elektro.com.pl

Dojazd

 • P.W. TOTAL
  ul. Braci Mieroszewskich 128
  41-219 Sosnowiec Dojazd do Total-elektro

Projektowanie stron: IntraCOM.pl